Home
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Thông báo về việc dùng thử miễn phí CSDL của Credo Reference

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, giảng viên và sinh viên, trường ĐHBK Hà Nội đã tham gia liên hiệp Thư viện Việt Nam về các nguồn tin điện tử được nhiều năm. Năm 2014, liên hiệp thư viện đã đầu tư bổ sung thêm cơ sở dữ liệu Credo Reference, Thư viện Tạ Quang Bửu được cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu từ tháng 3/2014 đến 30/8/2014.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Được tổ chức từ ngày 27-28/9/2012 tại Phú Quốc, Kiên Giang, đây là cuộc họp có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng thông tin-thư viện với hơn 150 đại biểu từ 97 cơ quan, đơn vị thông tin, thư viện từ các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khác.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Nghiên cứu khoa học

Nhà tài trợ

Số lượt truy cập

Traffic Counter