Home
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Thông báo về việc phối hợp bổ sung tài liệu

Để tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ nghiên cứu và đào tạo của các Khoa/Viện trong toàn trường. Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Thư viện và Phòng Khoa học Công nghệ đã phối hợp với Thư viện 22 trường đại học thành viên trong câu lạc bộ các trường đại học khối kỹ thuật, thành lập: "Liên hiệp Thư viện chia sẻ các nguồn tin khoa học và công nghệ - STE Consortium " nhằm tăng quyền sử dụng tài liệu và giảm chi phí khi mua.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Thông báo V/v Dùng thử CSDL sách điện tử IG Publishing và Elsevier

Trong hoạt động của Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật do Đại học Bách Khoa Hà Nội là chủ tịch đã thành lập Liên hiệp thư viện các trường Đại kỹ thuật về "Chia sẻ nguồn tin khoa học công nghệ và kỹ thuật" (Vietnam STE Consortium).

Đọc thêm...
Các bài khác:

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Được tổ chức từ ngày 27-28/9/2012 tại Phú Quốc, Kiên Giang, đây là cuộc họp có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng thông tin-thư viện với hơn 150 đại biểu từ 97 cơ quan, đơn vị thông tin, thư viện từ các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khác.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Nghiên cứu khoa học

Nhà tài trợ

Số lượt truy cập

Traffic Counter