Home
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Hội thảo “Thành lập Liên hiệp chia sẻ nguồn tin điện tử ngành Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật”

Ngày 24/10/2014, tại phòng C1-222, Trường ĐHBK Hà Nội phối hợp với Công ty iGroup tổ chức Hội thảo "Thành lập Liên hiệp chia sẻ nguồn tin điện tử ngành Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật" nhằm chia sẻ nguồn tài nguyên điện tử, tài liệu học thuật chuyên ngành có chất lượng, tăng cường công tác thông tin, xây dựng mô hình liên hiệp thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng hiện nay trong xu thế tất yếu của thế giới.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Thông báo Truy cập cơ sở dữ liệu ProQuest Central

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Thư viện Tạ Quang Bửu đã mua quyền truy cập CSDL Proquest năm 2014 từ liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử (Việt Nam Library Consortium ).

Đọc thêm...
Các bài khác:

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Được tổ chức từ ngày 27-28/9/2012 tại Phú Quốc, Kiên Giang, đây là cuộc họp có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng thông tin-thư viện với hơn 150 đại biểu từ 97 cơ quan, đơn vị thông tin, thư viện từ các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khác.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Nghiên cứu khoa học

Nhà tài trợ

Số lượt truy cập

Traffic Counter