Home
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Thông báo Truy cập cơ sở dữ liệu ProQuest Central

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Thư viện Tạ Quang Bửu đã mua quyền truy cập CSDL Proquest năm 2014 từ liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử (Việt Nam Library Consortium ).

Đọc thêm...
Các bài khác:

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Được tổ chức từ ngày 27-28/9/2012 tại Phú Quốc, Kiên Giang, đây là cuộc họp có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng thông tin-thư viện với hơn 150 đại biểu từ 97 cơ quan, đơn vị thông tin, thư viện từ các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khác.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Nghiên cứu khoa học

Nhà tài trợ

Số lượt truy cập

Traffic Counter