Home
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử

Được tổ chức từ ngày 27-28/9/2012 tại Phú Quốc, Kiên Giang, đây là cuộc họp có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng thông tin-thư viện với hơn 150 đại biểu từ 97 cơ quan, đơn vị thông tin, thư viện từ các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khác.

Tham gia cuộc họp có TS Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia-Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử, TS Vũ Dương Thuý Ngà, Phó vụ trưởng Vụ Thư viện-Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch kiêm Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, nhiều đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tin, thư viện, viện nghiên cứu và trường đại học.

 toancanhhn

Tại cuộc họp, Liên hiệp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin điện tử đã đánh giá tình hình và đề phương hướng hoạt động của Liên hiệp thời gian tới. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào một số vấn đề đánh giá tình hình sử dụng và khai thác CSDL ProQuest Central và các biện pháp thúc đẩy sử dụng nguồn tin điện tử tại các đơn vị; tăng cường chia sẻ nguồn tin điện tử giữa các đơn vị thành viên; tăng cường vai trò của Liên hiệp trong việc điều phối hoạt động bổ sung nguồn tin điện tử của các đơn vị thành viên; đảm bảo sự phát triển bền vững của Liên hiệp; kế hoạch bổ sung các nguồn tin điện tử và đóng góp kinh phí của các đơn vị thành viên trong năm 2013;

Trong năm 2012, CSDL Proquest Central đã được 31 đơn vị của Liên hiệp cùng tham gia chia sẻ việc mua quyền truy cập và được sử dụng có hiệu quả. Các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn, trợ giúp bạn đọc, người dùng tin truy cập, góp phần giúp bạn đọc truy cập được những nguồn thông tin phong phú hỗ trợ tốt cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, các đơn vị cần tích cực quảng bá hơn nữa nguồn tin của Liên hiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm chi phí bình quân của các bài tải xuống. Các thành viên Liên hiệp chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc quảng bá các nguồn tin điện tử.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí tăng cường hơn nữa việc chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các đơn vị thành viên trong công tác bổ sung nguồn tin điện tử, bao gồm:

- Thúc đẩy việc phát triển và chia sẻ các nguồn tin điện tử trong nước giữa các đơn vị thành viên Liên hiệp; Hoàn thiện trang Web của Liên hiệp với các công cụ giúp chia sẻ nguồn tin điện tử giữa các đơn vị thành viên;

- Tạo điều kiện và hỗ trợ một số đơn vị có nhu cầu bổ sung nguồn tin chuyên sâu;

- Nhất trí đặt mua cơ sở dữ liệu Proquest Central trong năm 2013 và đề nghị Cục Thông tin KH&CN đại diện đàm phán mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu này; chia sẻ CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam (STD) và CSDL về báo cáo kết quả của các đề tài (KQNC) cho các đơn vị thành viên đóng góp mua CSDL Proquest.

Tại Hội thảo, một số nhà phát hành, nhà xuất bản tài liệu, CSDL KH&CN cũng giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ dành cho các cơ quan thông tin, thư viện.

ThS. Hà Thị Huệ

(sưu tầm)