Home
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Thông báo v/v dùng thử miễn phí CSDL điện tử Gale Cengage Learning

Nhà xuất bản Cengage Learning đã cấp quyền truy cập dùng thử 2 sản phẩm CSDL điện tử cho Trường ĐHBK Hà Nội bao gồm: Gale Virtual Reference Library và Academic One File đến hết ngày 15/07/2017.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Hội nghị lần thứ 15 Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Ngày 16/6/2017, tại Đà Lạt, Hội nghị lần thứ 15 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ (gọi tắt là Liên hợp) đã được khai mạc, với sự tham gia của hơn 160 đại biểu đại diện cho 80 đơn vị gồm thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

Đọc thêm...
Các bài khác:

Nghiên cứu khoa học

Nhà tài trợ

Số lượt truy cập

Traffic Counter