Home Tra cứu
Một vài hình ảnh về thư viện Tạ Quang Bửu

Tài nguyên điện tử

 

CSDL nội sinh

Sử dụng trang tài liệu điện tử để tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu điện tử, các tài liệu giảng dạy và học tập dạng điện tử được sử dụng tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

http://dlib.hust.edu.vn/

Cơ sở dữ liệu điện tử online

CSDL PROQUEST CENTRAL

Địa chỉ truy cập CSDL http://lhtv.vista.vn/

Proquest là một Bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến với 11 CSDL bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Proquest cho phép truy cập tới hơn 13.000 tạp chí (với 8.000 tạp chí toàn văn) và 3000 báo cáo về lĩnh vực công nghiệp, 45.000 bài mô tả sơ lược về thương mại, 30.000 luận văn, luận án toàn văn. Với các tạp chí, báo cáo, luận văn và luận án trên đã tạo nên một bộ sưu tập tạp chí và các ấn phẩm định kỳ cơ bản hoàn chỉnh về tất cả các lĩnh vực với các thông tin cần thiết.

Cán bộ và sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội có thể sử dụng và khai thác CSDL Proquest Central thông qua máy tính nối mạng Bknet của Trường và phải cài đặt proxy theo hướng dẫn tại link sau:

http://library.hust.edu.vn/tin-tux/1-tin-tuc-chung/475-tb-dung-thu-pc.html

Link Hướng dẫn sử dụng CSDL PRROQUEST CENTRAL:

http://library.hust.edu.vn/tin-tux/2-tin-cong-nghe/440-tb-proquest-2014.html

-------------------------------------------------------

CSDL Science Direct

Link CSDL: http://www.sciencedirect.com/

Science Direct là CSDL tạp chí điện tử toàn văn bao gồm 2257 tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 24 lĩnh vực khoa học của NXB Elsevier xuất bản trong giai đoạn 10 năm ( từ 2007 đến 2016).

Hiện nay trường ĐHBK Hà Nội là 1 trong 4 cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên cấp quyền sử dụng CSDL Science Direct.

Thời gian truy cập: 01 năm từ tháng 07 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017.

Link Hướng dẫn sử dụng CSDL Sciencedirect 

http://library.hust.edu.vn/component/content/article/27-tin-noi-bat/492-tb-sciencedirect-2016.html 

---------------------------------------

CSDL Ebrary Academic complete

Địa chỉ truy cập CSDL: http://site.ebrary.com/lib/hustvn

Trường ĐHBK Hà nội tiếp tục sử dụng CSDL Ebrary Academic complete đến hết ngày 9/3/2017. CSDL này truy cập trực tuyến tới 131.772 đầu sách  đa ngành như nghiên cứu hàng không vũ trụ, điện tử, năng lượng, khoa học và kỹ thuật môi trường ... của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Princeton University Press, Taylor & Francis, Wiley thông qua địa chỉ IP tĩnh của Trường, không giới hạn số lượng người truy cập.

Cán bộ và sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội có thể sử dụng và khai thác CSDL Proquest Central thông qua máy tính nối mạng Bknet của Trường.

Link Hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary Academic complete

http://library.hust.edu.vn/tin-tux/1-tin-tuc-chung/479-tb-ebrary-ebook-2016.html