CSDL Ebrary Academic Complete

Địa chỉ truy cập CSDL: http://site.ebrary.com/lib/hustvn
 
Trường ĐHBK Hà nội tiếp tục sử dụng CSDL Ebrary Academic complete đến hết ngày 9/3/2017. CSDL này truy cập trực tuyến tới 131.772 đầu sách  đa ngành như nghiên cứu hàng không vũ trụ, điện tử, năng lượng, khoa học và kỹ thuật môi trường ... của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Princeton University Press, Taylor & Francis, Wiley thông qua địa chỉ IP tĩnh của Trường, không giới hạn số lượng người truy cập.
 
Link Hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary Academic complete