CSDL dùng thử và miến phí

1. CSDL ITU-Ilibrary (The International Telecommunication Union)

Link truy cập: http://www.itu-ilibrary.org/

- Giới thiệu: Hàng năm, Liên minh Viễn thông Quốc tế (The International Telecommunication Union - ITU) xuất bản khoảng 40 tiêu đề mới đặc biệt chú trọng đến khoa học và công nghệ. Các ấn phẩm này hiện có trên mạng trong một kho nghiên cứu duy nhất, ITU iLibrary tại www.itu-ilibrary.org. Các sách được tổ chức theo bảng chữ cái, theo sê ri và theo năm. Bạn có thể tìm kiếm để khám phá các ấn bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí các phần của chúng - các bài viết và chương.

- Quyền truy cập: Bạn đọc có thể truy cập định dạng PDF để đọc online miễn phí. Chúng cũng có thể chia sẻ và nhúng được.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin về ITU iLibrary tại link sau: About ITU Ilibrary