Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC)

"Sự phong phú, đa dạng các chỉ số trong việc phân chia chủ đề theo hình thức tài liệu, khu vực địa lý hay theo các chủ đề, cho phép mở rộng các chủ đề mới ở bất kỳ đâu trong bảng phân loại đã thể hiện sự mềm dẻo, linh hoạt và tính mở của bảng phân loại Thư viện Quốc hội Mỹ ".
Lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
 
Th­ư viện Quốc hội Hoa Kỳ (Library of Congress - LC) là thư­ viện thuộc loại lớn nhất trên thế giới về số lượng bản sách báo. Được thành lập từ năm 1800 .Ngày 24/4/1800 Tổng thống John Adams đã kí quyết định thành lập Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. John Beckley là người quản lý đầu tiên của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Trong chiến tranh  năm 1814 quân đội Anh đã đốt Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và hầu hết tài liệu trong thư viện đều bị phá huỷ. Năm 1815 thư viện được xây dựng lại trên cơ sở mua lại thư viện cá nhân của Tổng thống Thomas Jefferson với 6478 đầu sách đó là kho tài liệu quý về khoa học, văn học, triết học, có nhiều bản chép tay mà ngày nay được xếp vào loại tuyệt mật. Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được tái thiết trên nền tảng đó. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử sau hơn 200 năm kể từ ngày đư­ợc thành lập từ năm 1800 cho đến ngày nay Thư­ viện Quốc hội Hoa Kỳ là một quần thể kiến trúc gồm ba toà nhà có mặt sàn sử dụng rộng 29 ha, toạ lạc trên đồi Capitol ở Washinton D.C.
 
Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC - Library of Congress Classification)
 
Khi mới thành lập Thư­ viện Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức vốn tài liệu theo nguyên tắc sắp xếp theo chủ đề, việc phân loại tài liệu được phân chia thành 18 mục cơ bản trong những mục cơ bản tài liệu lại được sắp xếp theo bảng chữ cái. Năm 1897 Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chuyển sang toà nhà mới với vốn tài liệu hơn 1 triệu bản Thư viện đã nghiên cứu áp dụng khung phân loại cho mình. Năm 1899 Thư­ viện Quốc hội Hoa Kỳ dự định sử dụng Bảng phân loại của Dewey (DDC) có bổ sung, thay đổi nhiều mục trong đó và việc thay đổi nhiều mục đã không được tác giả của Bảng phân loại DDC đồng ý. Do vậy, Thư­ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định xây dựng cho mình một Bảng phân loại riêng.
 
Bảng phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay dựa trên nền tảng Bảng phân loại Cutter, hay còn gọi là Bảng phân loại mở rộng (Expansive Classification - EC). Đây là Bảng phân loại mang đặc tính chủ đề và thực dụng.  Ngoài ra LCC còn có bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng khung phân loại LC (A guide to the Library of Congress Classification)
 
Tài liệu hướng dẫn này xuất bản lần đầu 1968, sau đó được sửa đổi và tái bản nhiều lần như: lần 2 năm 1971, lần 3 năm 1980, lần 4 năm 1990, ấn bản mới nhất tái bản lần thứ 5 năm 2000. Mục đích của quyển sách này là cung cấp cho LCC một công cụ để tra cứu và trợ giúp cho việc sử dụng Khung phân loại LC. Đây là công cụ hữu ích cho cán bộ phân loại trong việc nghiên cứu và áp dụng LCC, tài liệu gồm 7 chương trong đó hướng dẫn cụ thể các thông tin về LCC từ lịch sử hình thành phát triển cho đến nguyên tắc cấu trúc phân lớp của các ký hiệu phân loại. Đặc biệt là phần chỉ số cuter được đề cập rất chi tiết
 
Nội dung các chương:
 
Chương 1: Giới thiệu LCC về lịch sử hình thành và phát triển
 
Chương 2: Nguyên tắc, cấu trúc và cách trình bày chung
 
Chương 3: Kí hiệu
 
Chương 4: Bảng liệt kê (mục lục)
 
Chương 5: Phân lớp số định danh trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
 
Chương 6 và 7: Lớp đơn (Individual class) và tài liệu đặc biệt của thư viện
 
Đối với các cơ quan thông tin thư viện trước khi áp dụng LCC cần nghiên cứu kỹ tài liệu này, đồng thời trong suốt quá trình áp dụng nó như là cẩm nang giúp cho người sử dụng tra cứu các thông tin cần thiết khi gặp những vướng mắc.
 
Ngày nay LCC đ­ược hầu hết các th­ư viện trư­ờng đại học và viện nghiên cứu tại Mỹ cùng với nhiều thư viện lớn trên thế giới sử dụng. Với nhiều tính ưu việt LCC ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng thư viện thế giới