Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC) - Ký hiệu phân loại của LCC

Ký hiệu phân loại của LCC

Ký hiệu phân loại LC là sự kết hợp các ký hiệu thuộc các lớp gồm cả chữ và số: 1, 2 hoặc 3 chữ cái hoa và tiếp theo là đến các số nguyên từ 1-9999, với phần mở rộng thập phân hoặc các phần mở rộng khác để chia nhỏ chủ đề. Tiếp đến là sự kết hợp với chỉ số Cutter (Tuỳ thuộc vào độ chi tiết của chủ đề).
 
Minh hoạ về sự kết hợp trong ký hiệu phân loại LC:
 
Nhận xét :
 
Ký hiệu phân loại LC mang tính thân thiện (hospitable), dễ dàng cập nhật các chủ đề mới hoặc có sự phân chia phù hợp đối với các chủ đề đang tồn tại. Theo quan điểm này, Charles Martel đã nhận xét:
"Sự  phong phú, đa dạng các chỉ số trong việc phân chia chủ đề theo hình thức tài liệu, khu vực địa lý hay theo các chủ đề, cho phép mở rộng các chủ đề mới ở bất kỳ đâu trong bảng phân loại đã thể hiện sự  mềm dẻo, linh hoạt và tính mở  của bảng phân loại Thư viện Quốc hội Mỹ "
 
 
- Ths. Hà Thị Huệ - Trưởng Phòng Xử lý thông tin