Thông báo truy cập cơ sở dữ liệu ProQuest Central

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Thư viện Tạ Quang Bửu đã tham gia mua CSDL Proquest năm 2012 từ Consortium Việt Nam.

Đây là một nguồn thông tin đồ sộ cho phép truy cập tới hơn 13.000 bài báo, tạp chí, báo cáo, luận án, luận văn về nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, giáo dục, kinh tế...

Để có thể sử dụng CSDL trên, cán bộ và sinh viên trong Trường cần phải truy cập từ máy tính nối mạng thông qua mạng Bknet của Trường .

Xin mời xem hướng dẫn trong file đính kèm để tự cài đặt trên máy cá nhận của mình và tìm kiếm dữ liệu trong CSDL này.

Mọi thắc mắc về sử dụng CSDL Proquest Central xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

- Hoặc Ông Hoàng Ngọc Chi - Phòng Xử lý thông tin - P.401Tầng 4 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu

Địa chỉ hòm thư: chi.hoangngoc@hust.edu.vn . Điện thoại: (04) 3869 4227

Trân trọng thông báo.

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU