Thông báo lịch phục vụ hè từ ngày 03/07/2017

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ từ ngày 19/06/2017 (thứ 2) như sau:

- Dừng phục vụ ngoài giờ tại các phòng đọc chuyên ngành.

- Giờ phục vụ: Từ thứ 2 đến thứ 6:

* Với 4 phòng đọc chuyên ngành 402, 411, 509, 526:

Sáng:  08h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

* Phòng mượn giáo trình 111:

Sáng:  08h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

* Các phòng đọc và mượn còn lại: liên hệ với cán bộ thư viện để biết thông tin chi tiết

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU