Thông báo lịch phục vụ từ ngày 11/08/2017

Thứ 6 ngày 11/08/2017: Thư viện Tạ Quang Bửu tạm dừng phục vụ tại tất cả các phòng đọc và mượn trong thư viện.

Để phục vụ công tác chuyên môn, Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo:
- Thứ 6 ngày 11/08/2017: Thư viện Tạ Quang Bửu tạm dừng phục vụ tại tất cả các phòng đọc và mượn trong thư viện (bao gồm cả 04 phòng đọc chuyên ngành và phòng mượn giáo trình).
- Thứ 2 ngày 14/08/2017: Thư viện phục vụ bình thường.
Trân trọng thông báo,
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU