Lịch phục vụ giáo trình học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch mượn giáo trình như sau:

1. Địa điểm: Phòng 111 Thư viện Tạ Quang Bửu

2. Thời gian: Sáng:  08h00 - 11h30

                    Chiều: 13h30 - 16h30

Lưu ý: Sáng thứ 3 & sáng thứ 6 phòng mượn giáo trình không phục vụ mượn trả để kiểm kê kho và làm công tác nghiệp vụ.

3. Đối tượng mượn giáo trình:

- Sinh viên các khóa từ K58 - K61: Mượn trả tự do theo thời gian phục vụ như trên

- Sinh viên K62: Sẽ phục vụ mượn trả sau khi kích hoạt tài khoản bạn đọc thành công (dự kiến trong tháng 9/2017).

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU