Thông báo phục vụ sinh viên K62

Từ ngày 28/8/2017, sinh viên K62 được sử dụng Giấy chứng nhận sinh viên để sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ và phòng tự học ...

Từ ngày 28/8/2017, sinh viên K62 được sử dụng Giấy chứng nhận sinh viên để ra vào và sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ và phòng tự học tại thư viện Tạ Quang Bửu . 

Sinh viên K62 sẽ được mượn tài liệu sau khi tài khoản bạn đọc được kích hoạt (Thư viện sẽ thông báo sau).

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU