Thông báo lịch phục vụ từ ngày 2/9/2017

Từ ngày 2 - 4/9/2017: Thư viện đóng cửa không phục vụ theo thông báo của Nhà Trường

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch phục vụ như sau:

- Từ ngày 2 - 4/9/2017: Thư viện đóng cửa không phục vụ theo thông báo của Nhà Trường

- Từ ngày 5/9/2017 (thứ 3): Thư viện mở cửa phục vụ bình thường. 04 phòng đọc chuyên ngành (402, 411, 509, 526) mở cửa phục vụ cả ngoài giờ hành chính, thời gian phục vụ như sau:

         Từ thứ 2 đến thứ 6:    08h00 - 21h00

         Thứ 7, Chủ nhật:         08h00 - 16h00

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU