Thông báo về việc sử dụng các cơ sở dữ liệu trực tuyến

Nhằm tằng cường nguồn lực thông tin phục vụ cho Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Thư viện Tạ Quang Bửu đã hợp tác với các nhà xuất bản để có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến trên thế giới.

Nhằm tằng cường nguồn lực thông tin phục vụ cho Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Thư viện Tạ Quang Bửu đã hợp tác với các nhà xuất bản để có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến trên thế giới. Hiện nay Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng giới thiệu các CSDL sau:

1-     Cơ sở dữ liệu dùng thử:

Thư viện đã phối với Nhà xuất bản IET (The Institution of Engineering and Technology) giới thiệu thư viện số IET (The IET Digital Library).

Thư viện số IET: Thư viện số IET là kho lưu trữ toàn cầu về khoa học, kỹ thuật và công nghệ tập trung vào nội dung do IET đưa ra. Bạn đọc có thể truy cập trực tuyến vào Thư viện Số IET để tham khảo hơn 150.000 bài báo in và khoảng 6.000 chương sách điện tử từ năm 1994 trở lại đây cho tất cả các tạp chí IET, tạp chí, ấn phẩm hội nghị và tiêu điểm hội thảo..

Thời gian truy cập : từ nay đến 30 tháng 09 năm 2017

Địa chỉ truy cập: http://digital-library.theiet.org/

Tất cả các máy tính truy cập trong dải IP tĩnh của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đều có thể sử dụng được.

 

2-     Cơ sở dữ liệu mua và chia sẻ

2.1 - CSDL tạp chí Science Direct: là CSDL tạp chí điện tử toàn văn bao gồm 2257 tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 24 lĩnh vực khoa học của NXB Elsevier.

Thời gian truy cập: đến tháng 09 năm 2018.

Địa chỉ truy cập: http://www.sciencedirect.com

Quyền truy cập CSDL Science Direct được mở theo dải IP, các máy tính kết nối internet của Trường ĐHBK đều có thể truy cập. Ngoài ra để truy cập từ xa (ngoài trường), xin quý Thầy/Cô liên hệ với thư viện để biết thêm chi tiết:

Ông Hoàng Ngọc Chi - Phòng Xử lý thông tin  - P.401 Thư viện Tạ Quang Bửu. Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn; điện thoại: (024) 3869 4227.

2.2 - CSDL tổng hợp Proquest Central: cho phép truy cập tới hơn 17.000 bài báo, tạp chí, báo cáo, luận án, luận văn bao trùm hơn 160 lĩnh vực như kinh doanh, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, giáo dục, kinh tế...

Thời gian truy cập: đến tháng 11 năm 2017

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn

Quyền truy cập CSDL Proquest Central được truy cập thông qua Proxy 202.191.57.17 port 3128. Hướng dẫn cài đặt proxy xin mời xem tại đây: http://library.hust.edu.vn/node/100

 

Quý Thầy/Cô có thể tham khảo giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các CSDL trên tại Cổng thông tin Thư viện: http://library.hust.edu.vn/

Mọi yêu cầu hỗ trợ về việc truy cập CSDL xin liên hệ: Phòng Thông tin Thư mục, P.220 Thư viện Tạ Quang Bửu; ĐT: (024) 39916008 ; email: tvtqb@hust.edu.vn

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU