Thông báo lịch phục vụ K62 mượn tài liệu

Từ ngày 04/10/2017: sinh viên K62 đã được kích hoạt tài khoản và được mượn sách tại các phòng mượn sách tham khảo P.102 và phòng mượn giáo trình P.111.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo: Từ ngày 04/10/2017: sinh viên K62 đã được kích hoạt tài khoản và được mượn sách tại các phòng mượn sách tham khảo P.102 và phòng mượn giáo trình P.111.

Thời gian phục vụ tại các phòng mượn về nhà: Từ thứ 2 - thứ 6:

        Sáng:   08h00 - 11h30

        Chiều:  13h30 - 16h30

Riêng phòng mượn giáo trình P.111: sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần không phục vụ mượn trả để vệ sinh kho sách và làm công tác nghiệp vụ.

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU