Thông báo truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử Ebrary

Năm 2017, Trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục sử dụng CSDL Ebrary Academic complete từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018. CSDL này truy cập trực tuyến tới 142.762 đầu sách đa ngành như nghiên cứu hàng không vũ trụ, điện tử, năng lượng, khoa học và kỹ thuật môi trường ... của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Princeton University Press, Taylor & Francis, Wiley...

Năm 2017, Trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục sử dụng CSDL Ebrary Academic complete. Cơ sở dữ liệu này truy cập trực tuyến tới 142.762 đầu sách  đa ngành như nghiên cứu hàng không vũ trụ, điện tử, năng lượng, khoa học và kỹ thuật môi trường ... của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Princeton University Press, Taylor & Francis, Wiley thông qua địa chỉ IP tĩnh của Trường, không giới hạn số lượng người truy cập.

Địa chỉ truy cập CSDL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hustvn-ebooks 

Thời hạn sử dụng: từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018

Hỗ trợ về việc truy cập CSDL xin liên hệ:

1.Ông Hoàng Ngọc Chi  - Bộ phận Phát triển nguồn tin

Phòng Xử lý thông tin - P.401 - Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐT: (04) 3869 4227

Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn

2.Phòng Thông tin Thư mục - P.220A Thư viện Tạ Quang Bửu.

ĐT: (04) 3991 6008. Email: tvtqb@hust.edu.vn

Tất cả các máy tính trong hệ thống mạng của Đại học Bách Khoa Hà Nội đều có thể truy cập được.

Bạn đọc cũng có thể đến tra cứu bằng các máy tính có kết nối mạng Internet tại phòng Đa phương tiện (Phòng 313) của Thư viện Tạ Quang Bửu.

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU