Thông báo về việc truy cập CSDL Ebrary từ ngoài trường

Trường ĐHBKHN đang sử dụng CSDL sách điện tử Ebrary Accademic Complete và truy cập trong các dải IP tĩnh trong trường. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giảng viên, Thư viện đã đàm phán với nhà cung cấp để cán bộ, giảng viên toàn trường có thể sử dụng CSDL từ xa, ngoài khuôn viên trường...

Trường ĐHBKHN đang sử dụng CSDL sách điện tử Ebrary Accademic Complete và truy cập trong các dải IP tĩnh trong trường theo đường link: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hustvn-ebooks

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giảng viên, Thư viện đã đàm phán với nhà cung cấp để cán bộ, giảng viên toàn trường có thể sử dụng CSDL từ xa, ngoài khuôn viên trường theo đường link: https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/hustvn-ebooks/login.action

Cách thức truy cập:

1-Truy cập vào: https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/hustvn- ebooks/login.action

2- Vào Sign in:

- Nhập địa chỉ email của Quý Thầy/Cô có đuôi @hust.edu.vn

Ví dụ: hoangngocchi@hust.edu.vn

- Nhập mật khẩu: hust1234

Đây là mật khẩu hệ thống đặt chung cho toàn trường, khi nhận được thông báo Quý Thầy/Cô có thể tự đổi mật khẩu theo ý muốn.

Cách thức đổi mật khẩu mời quý Thầy/Cô xem trong file đính kèm.

Hỗ trợ về việc truy cập CSDL xin liên hệ:

1.Ông Hoàng Ngọc Chi  - Bộ phận Phát triển nguồn tin

Phòng Xử lý thông tin - P.401 - Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐT: (04) 3869 4227

Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn

2.Phòng Thông tin Thư mục - P.220A Thư viện Tạ Quang Bửu.

ĐT: (04) 3991 6008. Email: tvtqb@hust.edu.vn

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU