Quy định gửi đồ khi vào Thư viện Tạ Quang Bửu

Để từng bước nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, tạo môi trường văn minh lịch sự và hiệu quả. Nhà trường thay đổi hoạt động gửi đồ như sau ...

Để từng bước nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, tạo môi trường văn minh lịch sự và hiệu quả, Nhà trường thay đổi hoạt động gửi đồ như sau : 

  • Bắt đầu từ ngày 1/12/2017, Bạn đọc khi đến các phòng đọc của Thư viện phải gửi đồ tại tầng 1 và tự bảo quản tài sản của mình.
  • Tại phòng gửi đồ có các ô tủ và khóa (bạn đọc có thể tự mang khóa đi hoặc sử dụng khóa có sẵn), sau khi sử dụng xong trả lại nguyên trạng (lưu ý không cầm khóa của phòng gửi đồ về).
  • Không gửi các đồ tư trang có giá trị như tiền vàng, máy tính xách tay, điện thoại di động,… Thư viện không chịu trách nhiệm về việc mất mát tài sản của bạn đọc tại tủ để đồ.
  • Không để đồ quá thời gian 01 ngày làm việc của Thư viện (Từ 08h00 - 21h00).
  • Bạn đọc phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản trong phòng gửi đồ.

Đề nghị Bạn đọc nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU