Thông báo dừng phục vụ ngoài giờ từ 01/02/2018

Từ ngày 01/02/2018 (thứ 5): Thư viện dừng phục vụ ngoài giờ tại 4 phòng đọc chuyên ngành (402, 411, 509, 526).

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo:
- Từ ngày 01/02/2018 (thứ 5): Thư viện dừng phục vụ ngoài giờ tại 4 phòng đọc chuyên ngành (402, 411, 509, 526).
- Thời gian phục vụ như sau:
              Sáng:  08h00 - 11h30
              Chiều:  13h30 - 16h30
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU