Thông báo về việc dùng thử miễn phí CSDL của Taylor & Francis

CSDL Taylor & Francis là bộ sưu tập tạp chí của NXB Taylor & Francis với trên 1.500 tạp chí khoa học được tổng hợp theo các nhóm chủ đề: Engineering & Technology, Computer Science, Phycical Science, Business & Industry… Địa chỉ truy cập: https://www.taylorfrancis.com/ Thời hạn dùng thử : Từ 01/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng giới thiệu CSDL Taylor & Francis từ nhà xuất bản Taylor & Francis Group đến toàn thể bạn đọc Trường ĐHBK Hà Nội. CSDL Taylor & Francis là bộ sưu tập tạp chí của NXB Taylor & Francis với trên 1.500 tạp chí khoa học được tổng hợp theo các nhóm chủ đề: Engineering & Technology, Computer Science, Phycical Science, Business & Industry…

Địa chỉ truy cập: https://www.taylorfrancis.com/

Thời hạn dùng thử : Từ 01/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018

Phạm vi truy cập: sử dụng trực tiếp qua hệ thống máy tính kết nối mạng Internet của trường ĐHBK Hà Nội.

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô, bạn đọc quan tâm tích cực khai thác và sử dụng.

Mọi ý kiến đánh giá, nhận xét hoặc yêu cầu trợ giúp việc truy cập CSDL trên xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Ông. Hoàng Ngọc Chi - Bộ phận Phát triển nguồn tin

Phòng Xử lý thông tin – Tầng 4 - P.401 – Thư viện Tạ Quang Bửu

ĐT: 024 38694227 – Di động : 0906292098

Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU