Thông báo tiếp tục dùng thử miễn phí CSDL Taylor & Francis

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng giới thiệu CSDL Taylor & Francis từ nhà xuất bản Taylor & Francis Group đến toàn thể bạn đọc Trường ĐHBK Hà Nội. CSDL Sách điện tử Taylor & Francis bao gồm hơn 90,000 đầu sách thuộc các lĩnh vực về Toán, cơ khí, vật lý, hóa học, nano, vật liệu, máy tính, kinh tế...

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng giới thiệu CSDL Taylor & Francis từ nhà xuất bản Taylor & Francis Group đến toàn thể bạn đọc Trường ĐHBK Hà Nội. CSDL Sách điện tử Taylor & Francis bao gồm hơn 90,000 đầu sách thuộc các lĩnh vực về Toán, cơ khí, vật lý, hóa học, nano, vật liệu, máy tính, kinh tế...
  

Địa chỉ truy cập: https://www.taylorfrancis.com/
Thời hạn dùng thử : Từ 01/03/2018 đến hết ngày 30/04/2018
Phạm vi truy cập: sử dụng trực tiếp qua hệ thống máy tính kết nối mạng Internet của trường ĐHBK Hà Nội.

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô, bạn đọc quan tâm tích cực khai thác và sử dụng.

Mọi ý kiến đánh giá, nhận xét hoặc yêu cầu trợ giúp việc truy cập CSDL trên xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:
Ông Hoàng Ngọc Chi  - Bộ phận Phát triển nguồn tin
Phòng Xử lý thông tin – Tầng 4 - P.401 – Thư viện Tạ Quang Bửu
ĐT: 024 38694227 – Di động : 0906292098
Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU