Thông báo lịch phục vụ từ ngày 25/04/2018

Thư viện xin thông báo lịch phục vụ từ ngày 25/04/2018 như sau: Ngày 25/04/2018 (thứ 4) : Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương theo thông báo của Nhà trường.

Thư viện xin thông báo lịch phục vụ từ ngày 25/04/2018 như sau:

- Ngày 25/04/2018 (thứ 4) : Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương theo thông báo của Nhà trường.

- Ngày 26-29/04/2018: Thư viện phục vụ bình thường

- Từ ngày 30/4 - 01/05/2018: Nghỉ phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5

- Từ 02/05/2018 (thứ 4): Thư viện phục vụ bình thường

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU