Thông báo tạm dừng phục vụ chiều ngày 12/5/2018

Ngày 12/05/2018 (thứ 7): Thư viện tạm dừng phục vụ bạn đọc từ 13h00.

Để phục vụ cho Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 19 (APhO 2018) sẽ bế mạc từ 14h00 ngày 12/05/2018 tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Thư viện xin thông báo:

- Ngày 12/05/2018 (thứ 7):

                    Từ 08h00 -13h00: Thư viện phục vụ bình thường. 

                    Từ 13h00:     Thư viện tạm dừng phục vụ bạn đọc.

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU