Thông báo truy cập các CSDL điện tử của ĐH Bách Khoa Hà Nội

Hiện nay, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang sử dụng một số CSDL trực tuyến, Thư viện Tạ Quang Bửu xin gửi tới Quý Thầy/Cô các đường link truy cập như sau...

Kính gửi : Các Viện đào tạo, Trung tâm trong Trường

Hiện nay, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang sử dụng một số CSDL trực tuyến, Thư viện Tạ Quang Bửu xin gửi tới Quý Thầy/Cô các đường link truy cập như sau:

1- CSDL thư mục tài liệu tại thư viện: http://library.hust.edu.vn/
(Tại đây, Quý Thầy/Cô có thể tìm kiếm thông tin thư mục các tài liệu in có trong thư viện: http://libopac.hust.edu.vn/ , các tài liệu đã được số hóa có trong thư viện: http://dlib.hust.edu.vn/, các thông báo, hướng dẫn sử dụng các tài nguyên điện tử trực tuyến: Trong mục “Tài nguyên điện tử”)
2- CSDL tổng hợp Proquest central: hết hạn tháng 11/2018
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn
Truy cập trong dai IP HUST
3 - CSDL Sách Ebrary: hết hạn tháng 10/2018
3.1- Truy cập trong dải IP Hust:
            https://ebookcentral.proquest.com/lib/hustvn-ebooks  
3.2- Truy cập ngoài Hust:
             https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/hustvn-ebooks/login.action
            Username: địa chỉ email của Quý Thầy/Cô
            Password: Xin liên hệ với Thư viện

4- CSDL tạp chí Sciencedirect: hết hạn truy cập 9.2019
http://www.sciencedirect.com/
4.1- Truy cập trong dải IP: chạy tự động.
4.2- Truy cập ngoài HUST:
Thư viện sẽ liên hệ thiết lập tài khoản để Quý Thầy /Cô có thể sử dụng tại nhà.

Thư viện kính đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm....... trong Trường gửi về Thư viện bằng email tới địa chỉ: chi.hoangngoc@hust.edu.vn danh sách QuýThầy/Cô, nghiên cứu sinh, sinh viên có nhu cầu truy cập từ xa CSDL này theo mẫu sau:

TÊN VIỆN/TRUNG TÂM...

Số TT Họ và tên Địa chỉ Email (.hust.edu.vn) Cán bộ/NCS/SV
1 Nguyễn Văn A A.nguyenvan@hust.edu.vn Cán bộ
       

Chú ý: Sau khi các Viện/trung tâm....gửi yêu cầu về thư viện, Thư viện sẽ đề nghị nhà xuất bản kích hoạt các tài khoản yêu cầu,  Sciencedirect sẽ gửi vào mail của cá nhân mã kích hoạt và cá nhân sẽ tạo pass mới trong IP HUTS trước khi sử dụng ở nhà)

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:  Thư viện Tạ Quang Bửu - Phòng Xử lý thông tin:

Ông Hoàng Ngọc Chi: Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn
Di động: 0906292098, CQ : 043.8694227 
Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU