Thông báo lịch phục vụ từ ngày 01/09/2018

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo: Ngày 03/09/2018 (thứ 2): nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh theo thông báo từ Nhà trường.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch phục vụ như sau:
- Ngày 03/09/2018 (thứ 2): nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh theo thông báo từ Nhà trường.
- Ngày 04/09/2018 (thứ 3): Thư viện mở cửa bình thường và bắt đầu phục vụ ngoài giờ tại các phòng đọc 402, 411, 509, 526. Thời gian phục vụ như sau:
              Từ thứ 2 đến thứ 6:   08h00 - 21h00
              Thứ 7, Chủ nhật:        08h00 - 16h00

Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng thư viện theo link dưới đây:

1. Giới thiệu về các phòng đọc tại chỗ và quy trình phục vụ.

2. Tài liệu nghiệp vụ thư viện: bao gồm Bài giảng hướng dẫn sử dụng thư viện, tờ rơi giới thiệu thư viện,...

Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU