Thông báo phục vụ sinh viên K63 mượn tài liệu

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch phục vụ sinh viên K63 như sau: Từ ngày 07/09/2018 (thứ 6) bắt đầu phục vụ sinh viên K63 mượn tài liệu về nhà tại hai phòng là Phòng mượn sách tham khảo (P.102) và Phòng mượn giáo trình (P.111).

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo lịch phục vụ sinh viên K63 mượn tài liệu về nhà như sau:

- Từ ngày 07/09/2018 (thứ 6): bắt đầu phục vụ sinh viên K63 mượn tài liệu về nhà tại 02 phòng là Phòng mượn sách tham khảo (P.102) và Phòng mượn giáo trình (P.111).

Thời gian phục vụ: Từ thứ 2 đến thứ 6:

       Sáng:   08h00 - 11h30

       Chiều: 13h30 - 16h30

Với phòng mượn giáo trình (P.111):

Không phục vụ mượn trả tài liệu vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 để phục vụ công tác nghiệp vụ.

- Trong tháng 9 + 10/2018: có phục vụ bạn đọc mượn trả sách vào thứ 7 (từ 08h00 - 16h00).

 

Hướng dẫn chi tiết về quy trình mượn trả mời bạn đọc tham khảo tại đây:

1. Quy trình mượn trả tại phòng mượn sách tham khảo (P.102) và phòng mượn giáo trình (P.111)

2. Hướng dẫn kiểm tra tài khoản bạn đọc

3. Hướng dẫn gia hạn qua tài khoản bạn đọc 

4. Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu thư viện qua trang Libopac

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết các dịch vụ và quy trình phục vụ tại Cổng thông tin thư viện hoặc hỏi trực tiếp cán bộ thư viện tại các phòng đọc và mượn.
 
Trân trọng thông báo.
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU