Đầu tư xây dựng thư viện đầu mối các trường đại học

Tiếp tục chương trình khảo sát tại Hà Nội về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện, ngày 14.9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tiếp tục chương trình khảo sát tại Hà Nội về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện, ngày 14.9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là những đơn vị hàng đầu trong hệ thống hơn 230 thư viện trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam hiện nay. Trong đó, Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQG Hà Nội là mô hình Thư viện đại học Việt Nam đầu tiên có tư cách pháp nhân, được tự chủ trong nhiều lĩnh vực hoạt động trong đó việc lựa chọn và áp dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện quốc tế trong xử lý và tổ chức, sắp xếp kho tài liệu in cũng như áp dụng các công nghệ hiện đại để xử lý và tổ chức khai thác nguồn tài liệu số. Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng được đánh giá là thư viện đại học mạnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, tài liệu phong phú, thường xuyên được bổ sung...

Xin mời quý vị đọc tiếp bài viết tại đây.