Phóng sự "Số hóa thư viện để thu hút sinh viên"

Đây là phóng sự về tầm quan trọng của việc số hóa thư viện để thu hút sinh viên trong các thư viện đại học, được phát trong chuyên mục "Khoa học công nghệ & cuộc sống" của kênh Nhân Dân ...

"Thư viện luôn có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ, hướng dẫn cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu. Để có điều kiện tự học tốt nhất thì phải gắn liền với thư viện, bởi ở đó có không gian học tập yên tĩnh, nguồn tài liệu phong phú ..."

Đây là lời mở đầu của phóng sự về tầm quan trọng của việc số hóa thư viện để thu hút sinh viên trong các thư viện đại học, được phát trong chuyên mục "Khoa học công nghệ & cuộc sống" của  kênh Nhân Dân.

Trong phóng sự có giới thiệu về Thư viện Tạ Quang Bửu, mời quý vị xem tại link sau:

Phóng sự "Số hóa thư viện để thu hút sinh viên"

Trân trọng,

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU