Thông báo lịch phục vụ Tết Dương lịch

Từ ngày 29/12/2018 (thứ 7) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ 3): Nghỉ tết Dương lịch theo thông báo của Nhà trường.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo lịch làm việc dịp Tết Dương lịch 2019 như sau:

- Từ ngày 29/12/2018 (thứ 7) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ 3): Nghỉ tết Dương lịch theo thông báo của Nhà trường.

- Ngày 02/01/2019 (thứ 4): Thư viện phục vụ bình thường.

Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU