Thông báo lịch phục vụ ngoài giờ từ ngày 01/03/2019

Từ ngày 01/03/2019 (thứ 6): Thư viện tiếp tục phục vụ ngoài giờ tại các phòng đọc 402, 411, 509, 526.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin thông báo:
- Từ ngày 01/03/2019 (thứ 6): Thư viện tiếp tục phục vụ ngoài giờ tại các phòng đọc 402, 411, 509, 526.
Thời gian phục vụ các phòng như sau:
  Thứ 2 - thứ 6:    08h00 - 21h00
  Thứ 7, chủ nhật: 08h00 - 16h00
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU