Lịch phục vụ dịp Giỗ tổ

Từ ngày 13/04/2019 đến ngày 15/04/2019: Thư viện không phục vụ theo thông báo lịch nghỉ lễ của Trường.

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo:

- Từ ngày 13/04/2019 (thứ 7) đến ngày 15/04/2019 (thứ 2): Thư viện không phục vụ theo thông báo lịch nghỉ lễ của Trường.

- Từ ngày 16/04/2019 (thứ 3): Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU