Lịch phục vụ từ ngày 27/04/2019

Từ ngày 29/04/2019 (thứ 2) đến ngày 01/05/2019 (thứ 4): Thư viện không phục vụ theo lịch nghỉ lễ của Nhà trường.

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo:
- Từ ngày 27/04/2019 (thứ 7) đến ngày 28/04/2019 (chủ nhật): Thư viện vẫn mở cửa phục vụ ngoài giờ, thời gian phục vụ từ 08h00 - 16h00.
- Từ ngày 29/04/2019 (thứ 2) đến ngày 01/05/2019 (thứ 4): Thư viện không phục vụ theo lịch nghỉ lễ của Nhà trường.
- Từ ngày 02/05/2019 (thứ 5): Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU