Lịch phục vụ từ ngày 22/06/2019

Từ ngày 22/06/2019 (thứ 7): Thư viện tạm dừng phục vụ ngoài giờ tại 04 phòng 402, 411, 419, 526

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo:
- Từ ngày 22/06/2019 (thứ 7): Thư viện tạm dừng phục vụ ngoài giờ tại 04 phòng 402, 411, 419, 526.
- Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 6
      o Sáng:   08h00 - 11h30
      o  Chiều:  13h30 - 16h30.
- Từ ngày 24/06/2019 (thứ 2): Phòng mượn giáo trình (P.111) tạm dừng phục vụ mượn tài liệu về nhà (bạn đọc vẫn trả tài liệu bình thường) để làm công tác kiểm kê.
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU