Thông báo Lịch phục vụ hè

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ hè thời gian từ 08/07/2019 đến 16/08/2019

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ hè thời gian từ 08/07/2019 đến 30/08/2019 như sau:

Thư viện mở cửa phục vụ 4 phòng đọc chuyên ngành (402, 411, 419, 526) và các phòng mượn sách (P.102, P.111) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

  • Sáng: 08h00 - 11h30
  • Chiều: 13h30 -  16h30

Trân trọng thông báo.