Lịch phục vụ sinh viên K64 từ ngày 19/08/2019

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ sinh viên K64 từ ngày 19/08/2019 như sau:

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ sinh viên K64 từ ngày 19/08/2019 như sau:
- Đối với các phòng đọc tại chỗ (từ tầng 3 đến tầng 5): Sinh viên có thể sử dụng giấy báo nhập học để vào sử dụng tài liệu tại các phòng đọc.
- Đối với các phòng mượn về nhà (P.102, P.111): Sinh viên xuất trình giấy báo nhập học + chứng minh nhân dân tại quầy thủ thư để được mượn tài liệu về nhà.
- Lưu ý: Các bạn sinh viên đọc kỹ nội quy, quy định các phòng đọc/mượn trước khi vào.

Nội quy, quy định và hướng dẫn sử dụng các phòng đọc/mượn các bạn có thể tham khảo tại đây:

Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU