Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu điện tử ASME

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo về việc dùng thử CSDL ASME như sau: Thời gian truy cập: bắt đầu từ ngày 08/10/2019 đến ngày 08/11/2019. Phạm vi truy cập: Toàn bộ địa chỉ bạn đọc trong dải IP của HUST

Để tăng cường nguồn lực thông tin hỗ trợ cho Đào tạo và Nghiên cứu, Thư viện phối hợp với các Nhà xuất bản lớn trên Thế giới để đưa tới bạn đọc các Cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử. Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo về việc dùng thử CSDL ASME như sau:

Thời gian truy cập: bắt đầu từ ngày 08/10/2019 đến ngày 08/11/2019

Phạm vi truy cập: Toàn bộ địa chỉ bạn đọc trong dải IP của HUST

Đánh giá: Sau 1 tháng sử dụng, Thư viện sẽ gửi tới Quý Khoa/Viện, trung tâm phiếu khảo sát về các CSDL này.

Link đánh giá trực tuyến: https://bit.ly/2MEHOeO

1. CSDL điện tử ASME (The American Society of Mechanical Engineers)

Link truy cập: http://asmedigitalcollection.asme.org/

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập cơ sở dữ liệu đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Thư viện Tạ Quang Bửu :

- ThS. Lê Thị Quyên: Email: quyen.lethi@hust.edu.vn. ĐTDĐ: 0944838353, CQ: (024) 3991 6008

- ThS. Hoàng Ngọc Chi: Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn. ĐTDĐ: 0906292098

Hoặc Văn phòng IGROUP VietNam:

₋ Mrs Nguyễn Thùy Linh: Email: linh.nguyen@igroupnet.com

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU