Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu điện tử Taylor & Francis

Thư viện gửi thông báo về việc dùng thử CSDL Taylor & Francis như sau: Link truy cập: http://www.tandfonline.com. Thời gian truy cập: từ ngày 14/10/2019 đến ngày 13/11/2019. Phạm vi truy cập: Toàn bộ địa chỉ bạn đọc trong dải IP của HUST.

Để tăng cường nguồn lực thông tin hỗ trợ cho Đào tạo và Nghiên cứu, Thư viện phối hợp với các Nhà xuất bản lớn trên Thế giới để đưa tới bạn đọc các CSDL điện tử. Thư viện gửi thông báo về việc dùng thử Cơ sở dữ liệu (CSDL) Taylor & Francis như sau:

Thời gian truy cập: từ ngày 14/10/2019 đến ngày 13/11/2019
Phạm vi truy cập: Toàn bộ địa chỉ bạn đọc trong dải IP của HUST

Đánh giá: Sau khi dùng thử, Quý Thầy/Cô/Sinh viên vui lòng trả lời vào phiếu đánh giá Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử Taylor &Francis tại link: https://bit.ly/31fjWCu

1. CSDL Tạp chí điện tử Taylor & Francis
• Link truy cập: http://www.tandfonline.com

Các chủ đề:

• Science & Technology Library
• Biological, Earth & Environmental Food Science
• Chemistry
• Engineering, Computing & Technology
• Mathematics & Statistics
• Physics

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập cơ sở dữ liệu đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Thư viện Tạ Quang Bửu :
- ThS. Lê Thị Quyên: Email: quyen.lethi@hust.edu.vn. ĐTDĐ: 0944 838 353; CQ: (024) 3991 6008
- ThS. Hoàng Ngọc Chi: Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn. ĐTDĐ: 0906 292 098
Hoặc Văn phòng IGROUP VietNam:
₋ Mrs Nguyễn Thùy Linh: Email: linh.nguyen@igroupnet.com

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU

Thông tin chi tiết về CSDL mời quý vị xem tại đây: Thông báo dùng thử CSDL Taylor & Francis.