Thông tin về Cơ sở dữ liệu điện tử

CSDL Science Direct; CSDL Proquest Centra và CSDL ebook Ebrary là 3 Cơ sở dữ liệu hiện đang có tại Thư viện Tạ Quang Bửu.

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo các Cơ sở dữ liệu điện tử hiện có tại Thư viện Trường để Quý bạn đọc được biết và sử dụng:

  1. CSDL Proquest Central: http://lhtv.vista.vn/
  2. CSDL Ebook Ebrary: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hustvn-ebooks/home.action
  3. CSDL Science Direct: https://www.sciencedirect.com/

Trân trọng thông báo!