Thông báo lịch phục vụ

Lịch phục vụ Thư viện từ ngày 03/03/2020. Thư viện mở cửa phòng mượn và đóng cửa phòng đọc tại chỗ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virut Covid-19, Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch mở cửa các phòng tại thư viện từ ngày 03/03/2020 như sau:

  • Mở cửa phòng mượn Giáo trình 111 và phòng mượn tham khảo 102 từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.

               Sáng:   08:00 – 11:30 ;

               Chiều: 13:30 – 16:30

  • Tạm thời đóng cửa các phòng đọc tại chỗ và phòng tự học.

 Trân trọng thông báo

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU