Nộp lưu chiểu Luận văn / Luận án: Quy định ; Thể thức

I . THỜI GIAN NHẬN LUẬN VĂN – LUẬN ÁN

-  Trong tháng 5 và tháng 11, Thư viện nhận từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

·        Sáng từ 8h00 đến 11h30

·        Chiều từ 13h30 đến 16h30

Các tháng còn lại: Thư viện nhận vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

II. THỦ TỤC NHẬN LUẬN VĂN – LUẬN ÁN

BAO GỒM:

1.   Luận văn / Luận án chính thức: 01 bản

-  Đối với Luận văn thạc sỹ: Có giấy xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sỹ đóng phía sau trang Phụ bìa luận văn đủ chữ kí của Chủ tịch hội đồng ; Người hướng dẫn và học viên.

-  Đối với Luận án tiến sỹ: Sau luận án có đóng các giấy: Quyết định thành lập hội đồng, danh sách hội đồng hội đồng, nghị quyết, các nhân xét luận án…

2.   Tóm tắt luận văn / luận án: 01 bản

3.   Đĩa CD (hoặc DVD): 01 đĩa, trong đó bao gồm:

-    Nội dung Luận văn / Luận án bản chính (cả trang bìa)

-    Tóm tắt luận văn / luận án

III. LƯU Ý KHI GHI ĐĨA CD/DVD

  • Luận văn / Luận án và tóm tắt được lưu ở định dạng DOCX (hoặc TEXT) và PDF (Để hạn chế vi phạm bản quyền khi đưa lên Thư viện số): 
  • Luận văn / Luận án và bản tóm tắt được ghi trong CD/DVD phải trùng khớp với Bản in chính thức.
  • Các nội dung trong file Luận văn / Luận án  được sắp xếp theo đúng trình tự bản giấy in (01-Bìa cứng, 02-Phụ bìa, 03-Lời cảm ơn, 04-Lời cam đoan, 05-DM viết tắt, 06-DM bảng, hình vẽ, sơ đồ, 07- Phần mở đầu, 08- Nội dung, 09- DM Tài liệu tham khảo, 10- Phụ lục (nếu có)) và chỉ lưu trong 1 file không tách rời.
  • File KHÔNG ĐẶT PASSWORD, hoặc MÃ HÓA hay các chương trình bảo vệ. 
  • Vỏ đĩa là loại vỏ cứng kích thước dày 0.5 cm, dài 14 cm, rộng 12 cm
  • Nhãn đĩa (giống trang phụ bìa)

IV. THỂ THỨC LUẬN VĂN THẠC SỸ

(File đính kèm)