Thông báo sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu EBSCO

Thư viện Tạ Quang Bửu đã phối hợp với công ty D&L (D&L Technology Integration and Consulting Joint Stock Company) cung cấp nguồn thông tin về virus CORONA COVID-19, và trải nghiệm tính năng Tìm kiếm tập trung Ebsco Discovery Service.

Nhằm hỗ trợ các Thầy/Cô và các em học viên, sinh viên trong toàn trường có thêm nguồn thông tin về virus CORONA COVID-19, và trải nghiệm tính năng Tìm kiếm tập trung Ebsco Discovery Service.

Thư viện Tạ Quang Bửu đã phối hợp với công ty D&L (D&L Technology Integration and Consulting Joint Stock Company) cung cấp tới Quý Thầy/Cô và các em sinh viên nguồn “Cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học về thực hành ngành Y và Virus Corona Covid-19” với 3 bộ dữ liệu sau:

  1. EBSCO DynaMed Plus
  2. EBSCO MEDLINE Complete
  3. EBSCO eBooks Clinical Collection

Để sử dụng tài liệu, Quý Thầy/Cô và các em sinh viên truy cập: http://search.ebscohost.com/

User:          hust1

Password:  DLcorp2020!

Thời hạn truy cập: 30/06/2020

Xem Hướng dẫn sử dụng TẠI ĐÂY

Thông tin cần trao đổi gửi về mail: tvtqb@hust.edu.vn

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo!