Thông báo về việc phục vụ ngoài giờ

Từ ngày 11/05/2020, Thư viện Tạ Quang Bửu mở cửa phục vụ ngoài giờ các phòng đọc chuyên ngành 411, 402, 419, 526 và các phòng tự học

Từ ngày 11/05/2020, Thư viện Tạ Quang Bửu mở cửa phục vụ ngoài giờ các phòng đọc chuyên ngành 411, 402, 419, 526 và các phòng tự học:

  • Thứ 2 đến Thứ 6: 08:00 – 21:00
  • Thứ 7, Chủ nhật: 08:00 – 16:00

Lưu ý: Trong thời gian học tập tại Thư viện Tạ Quang Bửu, bạn đọc ngồi học giữ khoảng cách an toàn và tiêp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trân trọng thông báo!