Thông báo về việc khảo sát chất lượng dịch vụ thư viện

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thư viện Tạ Quang Bửu thực hiện lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động phục vụ của Thư viện.

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thư viện Tạ Quang Bửu thực hiện lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động phục vụ của Thư viện.

Thư viện kính mong Quý bạn đọc vui lòng tham gia đánh giá chất lượng trong khảo sát này. Xin trân trọng cảm ơn.

Xin mời Quý bạn đọc bấm vào khảo sát sau để bắt đầu thực hiện đánh giá:

Form đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện