Thông báo tiến hành kiểm tra và cắt khóa tủ gửi đồ định kỳ

Từ ngày 03/06/2020, Thư viện sẽ phối hợp cùng phòng Cơ sở vật chất tiến hành cắt khóa định kỳ những tủ gửi đồ bị khóa trái phép (sau khi hết giờ phục vụ bạn đọc).

Hiện nay, các ô tủ gửi đồ tại Thư viện đang quá tải do một số bạn đọc đến thư viện đã dùng khóa cá nhân để bảo quản đồ khi vào học, nhưng khi ra về đã tự ý khóa lại, do vậy ô tủ bị khóa nên bạn đọc khác có nhu cầu không thể sử dụng được.
Để đảm bảo cho bạn đọc có nhu cầu có thể gửi đồ, Thư viện xin thông báo:
- Từ ngày 03/06/2020, Thư viện sẽ phối hợp cùng phòng Cơ sở vật chất tiến hành cắt khóa định kỳ những tủ gửi đồ bị khóa trái phép (sau khi hết giờ phục vụ bạn đọc).
- Tài sản thu được trong tủ gửi đồ bị cắt khóa sẽ lập biên bản để tịch thu.
- Các cá nhân bị phát hiện cố tình khóa tủ trái phép (khi không có nhu cầu sử dụng) sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Thư viện và của Trường.
Trân trọng thông báo!
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU