Thông báo tạm dừng phục vụ sáng ngày 07/06/2020

Theo thông báo từ Phòng Cơ sở vật chất, tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu sẽ bị cắt điện từ 08h00 - 12h00 ngày 07/06/2020.

Theo thông báo từ Phòng Cơ sở vật chất, tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu sẽ bị cắt điện từ 08h00 - 12h00 ngày 07/06/2020.
Do vậy, lịch phục vụ ngoài giờ ngày 07/06/2020 (chủ nhật) sẽ thay đổi như sau:
- Từ 08h00 - 12h00: Các phòng đọc 402, 411, 419, 526 đóng cửa không phục vụ
- Từ 12h00 - 16h00: Các phòng đọc 402, 411, 419, 526 mở cửa phục vụ bình thường
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU