Thông báo: V/v Dùng thử CSDL khóa học trực tuyến Elearning Library của IEEE

Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK HN đã tiến hành đàm phán để các giảng viên, người nghiên cứu và sinh viên có thể trải nghiệm các khóa học trực tuyến trên IEEE. Link truy cập: https://ieeexplore.ieee.org/courses/home Thời gian sử dụng: 17/06 – 17/07/2020

Thư viện Đào tạo trực tuyến của IEEE là nơi cung cấp các khóa học có nội dung công nghệ tiên tiến, mới nhất mà chỉ có IEEE mới có, tại đây người dùng có thể khám phá hơn 400 giờ các khóa học theo yêu cầu, có nội dung về các công nghệ cốt lõi và mới nổi, bao gồm các chủ đề như:

  • Cyber Security and Ethical Hacking
  • Internet of Things (IoT)
  • Artificial Intelligence and Ethics in Design
  • Cloud Computing
  • Edge Computing (coming 2018)
  • Autonomous Vehicles (coming 2018)
  • Leadership Skills for Engineers
  • Standards
  • Patent Protection

Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK HN đã tiến hành đàm phán để các giảng viên, người nghiên cứu và sinh viên có thể trải nghiệm các khóa học trực tuyến trên IEEE trong vòng 1 tháng.

Thời gian sử dụng: 17/06 – 17/07/2020

Link truy cập trong dải IP: https://ieeexplore.ieee.org/courses/home

Link truy cập từ xa: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

- Chọn: “Institutional Sign In”

- Điền:  UN: 9BL756KA .

  PW: HCMDMENY

Mọi thông tin cần tư vấn, Quý Bạn đọc liên hệ trực tiếp:

Ms Quyên: Tel – 0944.8383.353 / 024.3991.6008 ; mail – quyen.lethi@hust.edu.vn

Xem Hướng dẫn sử dụng CSDL khóa học IEEE TẠI ĐÂY