Thông báo: V/v Thực hiện nội quy thư viện

Để đảm bảo quyền lợi của bạn đọc và mỹ quan trong Thư viện, bạn đọc khi vào phòng đọc lưu ý thực hiện các nội quy Thư viện.

Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi đồ của bạn đọc, trong thời gian qua Thư viện TQB đã bổ sung thêm tủ gửi đồ mới. Để đảm bảo quyền lợi của bạn đọc và mỹ quan trong Thư viện, bạn đọc khi vào phòng đọc lưu ý thực hiện :

  1. Gửi đồ vào Tủ gửi đồ trước khi vào phòng đọc. Tuyệt đối không để đồ dưới đất, nếu có nhu cầu sử dụng khóa tủ gủi đồ thì liên hệ với thủ thư phòng đọc đó để mượn chìa khóa.
  2. Không giữ chỗ ngồi trong phòng đọc hộ bạn,
  3. Không gây mất trật tự trong phòng đọc ảnh hưởng đến bạn đọc khác.
  4. Giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định.

Thư viện sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, nếu bạn đọc nào còn để ba lô ngoài tủ gủi đồ sẽ bị thu và xử lý theo quy định.