Thông báo lịch phục vụ từ ngày 18/07/2020

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ từ ngày 18/07/2020 (thứ 7) sẽ thay đổi như sau: Các phòng đọc, phòng mượn: Mở cửa theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6:

Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ từ ngày 18/07/2020 (thứ 7) sẽ thay đổi như sau:
- Các phòng đọc, phòng mượn: Mở cửa theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6:
              o Sáng:  08h00 - 11h30
              o Chiều: 13h30 - 17h00
- Riêng các phòng 301, 303, 418: Mở cửa phục vụ thông tầm từ 08h00 - 18h00 các ngày thứ 2 - thứ 6.
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU