Thông báo lịch phục vụ ngày 02/09/2020

Theo thông báo từ Nhà trường về việc nghỉ lễ 02/09/2020, Thư viện thông báo lịch phục vụ như sau: Ngày 02/09/2020 (thứ 4): Thư viện nghỉ phục vụ.

Theo thông báo từ Nhà trường về việc nghỉ lễ 02/09/2020, Thư viện Tạ Quang Bửu thông báo lịch phục vụ như sau:
- Ngày 02/09/2020 (thứ 4): Thư viện nghỉ phục vụ.
- Từ ngày 03/09/2020: Mở cửa theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6:
                   o Sáng:  08h00 - 11h30
                   o Chiều: 13h30 - 17h00
Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU